Новел ЕООД е създадена 1995г. Основната й дейност е дърводобив и дървопреработка, производство на изделия от дървесина - нестандартни палети, европалети, врати, греди, сандъци и др.

През 2005г. фирмата изгражда стерилизираща камера за палети и дървен опаковачен материал /ДОМ/, за да стерилизира продукцията си по IPPC 15 / Стандарт 15 – стандарт за стерилизация на палети и ДОМ за страните членки на ЕС/, като по този начин продукцията отговаря на всички световни изисквания. Фирмата притежава собствено производствено хале, стерилизираща камера за палети с голям капацитет...
За да бъдем конкурентноспособни на пазара, ние изготвяме както стандартни европалети така и палети, скари, сандъци по размери зададени от клиента.

  • Производство на Евро Палети - втора употреба
  • Производство на греди, дъски,
    сандъци и др.
  • Възможност за индивидуални проекти
  • Термично третиране съгласно
    "Стандарт 15"
Евро Палети Нестандартни и Евро палети
Дъски Дъски
2008 © Copyright protected. All rights reserved.
Designed by : Kiril Etropolski