Телефон за контакт: +359 887 693 552
Последвайте ни:

Нашите Сертификати

Международен стандарт за фитосанитарни мерки 15 / ISPM 15/

Програма за прилагане изискванията на Международен стандарт за фитосанитарни мерки 15 / ISPM 15/

Указания за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия .

I. Въведение

Дървеният опаковъчен материал (ДОМ / амбалаж) изработен от не третирана дървесина представлява верига за въвеждане и разпространение на карантинни вредители. Като се има предвид, че, дървеният опаковъчен материал много често се използва повторно, рециклира или преправя и че е трудно да се определи произхода на материала, от който е съставен ДОМ, бе създаден Международен стандарт за фитосанитарни мерки – МСФМ/ SPS/ №15. Неговата задача е определяне на фитосанитарни мерки за намаляване риска от въвеждане и/или разпространение на карантинни вредители свързани с дървен опаковъчен материал (включително дъски), които е направен от иглолистна или не иглолистна нетретирана дървесина използваща се в международната търговия.

Договарящите се страни по Международната Конвенция за Растителна Защита (МКРЗ-нов ревизиран текст от 1997 г.) могат да прилагат при внос фитосанитарните изисквания предвидени в този стандарт. В такъв случай, Националните организации за растителна защита /НОРЗ/ на страните, които изнасят ДОМ, към страните прилагащи този стандарт следва да изградят контролен механизъм за проверка на съответствието с изискванията на Стандарт 15, относно ДОМ, които изпращат.

Следователно, с цел да се позволи на българските предприятия да продължат износа на свои продукти към страните, които спазват изискванията предвидени в Стандарт 15, както и да предотврати риска от въвеждането с ДОМ на карантинни вредители в страната, Национална служба за растителна защита разработи Програма за прилагане изискванията на Стандарт 15, относно ДОМ.

II. Структури свързани с въвеждането на Програмата и контрола по прилагане изискванията на Стандарт 15:

  • Национална служба за растителна защита към Министерство на земеделието и горите, с всички свои регионални поделения на територията на страната е натоварена с провеждането на програмата и контрола.

III. Заинтересовани фирми и предприятия, които касае Стандарт 15:

  • Производители на дървен опаковъчен материал
  • Предприятия извършващи ремонт или рециклиране на ДОМ
  • Предприятия извършващи термично третиране на ДОМ
  • Предприятия извършващи фумигация на ДОМ
  • Търговски фирми износители и вносители използващи при превоза ДОМ

Указанията в Програмата се отнасят за иглолистен и широколистен нетретиран дървен опаковъчен материал предназначен за износ и от внос. Касаят дървен опаковъчен материал /ДОМ/ като палети, подова настилка, барабани, каси, щайги, сандъци, рамки и дъски за спускане на товари, летви за застопоряване, изработени изцяло или частично от нетретиран дървен материал, чиято дебелина превишава 6 мм., които могат да се открият при почти всяка вносна пратка, включително пратки, които не са обект на фитосанитарна проверка.

Не подлежи на регламентиране, съгласно Стандарт 15:

Дървена опаковка направена изцяло от дървени продукти като шперплат, плочи от лепени дървесни частици,влакна, ламели, направена с помощта на лепило, топлина или налягане, или от тяхна комбинация, следва да се счита за достатъчно преработена, за да се елиминира риска носен от суровата дървесина. Такава дървена опаковка, не може да бъде нападната при употреба от вредители характерни за суровата дървесина и следователно не е необходимо да се регулира за тези вредители.

Дървен опаковъчен материал като стърготини, дървени трици, талаш и тънки трески от сурово дърво (с дебелина 6 мм или по-малко) се смята, че не са средство за внасяне на карантинни вредители и не трябва да се регулира освен в случай на техническа обосновка.


Какво казват за нас

Изключително сме доволни от услугите които получихме от Новел ЕООД.

Цветелина Карагьозова
Мениджър Билд Инжинеринг АД

Качество, коректност, професионализъм и отношение към клиентите.

Димитър Попов
Мениджър CEO Hometrade Ltd.

Работата върви по-леко, когато възложител и изпълнител са на една вълна.

Кирил Кирилов
Мениджър Фактор Билд ЕООД

Имате въпроси за проект? Потърсете ни. Изпрати запитване

© 2014. Новел ЕООД. Всички права запазени. Дизайн и изработка: Кирил Етрополски